E-mail OIH honlap    
      

   
    Főoldal

Felekezetközi Imaközösség és 168 órás Imalánc

1987 tavaszán egy háromnapos imatalálkozón fogalmazódott meg az igény, amikor néhány felekezetből, gyülekezetből összejött lelkipásztorok, vezetők és imádkozók keresték együtt Isten akaratát. A jelenlévők bűnbánatot tartottak, megbocsátottak egymásnak és közös akarattal ünnepélyesen kinyilvánították, hogy: Jézus Krisztus Magyarország királya. '87 májusától negyedévente folyamatosan közbenjáró imanapokat tart, melyeket Isten sokféleképpen megáldott és sok-sok kérést meghallgatott.

1992. tavaszán Brüsszelben létrejött az Európai Imalánc, mely szolgálatának négy fő célja a következő:

  • bűnbánat Krisztus Testében,
  • megbékélés a nemzetek között,
  • ébredés Isten Szentlelkének kiáradása által,
  • reformáció a társadalom megújulásáért.

Ezekkel a célkitűzésekkel azonosulni tudott a magyarországi felekezetközi imacsoport is. A gyakorlati megvalósulás érdekében '94-ben megkezdődött az óráról –órára, napról-napra, hétről-hétre folyamatosan működő imalánc előkészítése. '95 októberétől a legkülönfélébb felekezetben és helyi gyülekezetben élő testvérek szolgálatával elindult a 168 órás imalánc, amelyhez több mint 300 imádkozó tartozik.

Mozgósító imádság a magyar nemzetért

Szívünk ég a nemzetért, mert látjuk, hogy élete sok nyomorúságot és bűnt hordoz, reménységét pedig elveszítette, nem lát megoldást. A 2 Krónika 7,14 bátorító ígéretet tartogat számunkra: „..de megalázza magát népem, melyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik orcámat és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket és meggyógyítom országukat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen..”

Tetszett Istennek, hogy terveit összekapcsolja népe imáival. Az Úr egyre többünk szívére terheli rá, hogy bátorítsuk Krisztus testét, hogy buzgón keresse Istent közbenjáró imában azért, hogy országunkban a lehető legtöbb helyen munkálja Jézus Krisztus Evangéliumának terjedését.

Hisszük, hogy a magyar eklézsia ébredése és országunk lelki aratása a nemzetet próbáló idők alatt is a közeljövő kegyelmi eseménye lesz.

Ezért várjuk, hogy a Felekezetközi Közbenjárás szolgálatába kapcsolódjon be egyre több olyan keresztyén, aki betagolódott egy helyi gyülekezetbe, hordozza a terheket, elfogadja a pásztori tekintélyt, és kész más felekezethez, gyülekezethez tartozó hasonló keresztyénekkel együtt imádkozni.

Imádságra való odaszánás

Teljes buzgósággal keressük az Urat imában és böjtben, hogy a Szent Lelke által:

•  újítsa meg látásunkat Krisztusról, mint Urunkról és gyülekezetéről

•  mélyebb szomjúságot ébresszen a Vele való bensőségesebb kapcsolatra

•  növelje hitünket az iránta való szeretetteljes engedelmességre

•  hívjon elő az Isten országa számára, életüket odaszánt embereket

•  adjon mentő szeretetet az elveszettek elérésére és a megtértek megtartására

•  ruházzon fel bennünket az erő, a szeretet és az önuralom lelkével

Alkalmak

Az imanapokat megelőzően a regisztrált imádkozók részére Imalevelet küldünk, mely aktuális imatémákat is tartalmaz.

 

A Felekezetközi Imaközösség és 168 órás imalánc vezetője:
Rácz Lajos református lelkipásztor

Elérhetőség: 5052 Újszász Dózsa Gy. út 2. Tel. 06/30-637-8183, 06/56-367-571

Email: imalanc168ora@gmail.com

Brosúra és jelentkezési lap kérhető.

 

  Magunkról
  Hírlevelek
  Imaképződmények
  Imatémák
  Kapcsolat
  Letöltések