E-mail OIH honlap    
      

   
    Főoldal

Közbenjárók Közössége

1996 – ban létrejött a Közbenjárók Közössége, mely a helyi, regionális és országos imakezdeményezések vezetőibol kíván közösséget formálni, akik másokat is készek buzdítani az imádságra. Nem egy újabb önálló imakezdeményezés ez, hanem az országban már működő, vagy ezután megalakuló imakezdeményezések vezetőinek fóruma. Olyan szellemi műhely, ahol az imavezetők az Istentől kapott kijelentéseiket és az imára serkentő missziós események információit, imaközösség közben egymással megoszthatják. Szeretettel hívunk és várunk minden helyi, regionális és országos imavezetőt, hogy kapcsolódjunk össze a Közbenjárók Közösségében, és legyünk együtt a hazai ébredési imamozgalom kibontakozásának hasznos eszközei.

A Közbenjárók Közösségéhez jelenleg közel 200 imádkozó tartozik, több mint 30 településről, megközelítőleg 20 felekezetből illetve önálló gyülekezetből és több mint 10 missziós társaságból, akik kb. 1500 közbenjáróval vannak imakapcsolatban.

 

A Közbenjárók Közösségének céljai

Az imamozgalmak számára olyan szellemi műhelyet biztosítani, amely módot nyújt imaközösség gyakorlására, információ és tapasztalatcserére, az Istentől kapott üzenetek, látások és imameghallgatások megosztására.

Közbenjárást végzünk, Budapest és más városok, régiók erkölcsi és szellemi ébredéséért, átalakulásáért. Missziós megújulásért, evangélizálásért és gyülekezetplántálásért, missziómunkások kirendeléséért, egységért Krisztus magyarországi népe között.

Serkenteni és motiválni kívánjuk Isten népét, hogy egyénileg és imacsoportokat alkotva vegyenek részt a közbenjárás szolgálatában, csatlakozva a már működő imahálózatokhoz.

Célunk, hogy sok új ébredési imacsoport alakuljon, és szétszakíthatatlanul hálózzák be az egész országot. Ugyancsak szeretnénk, ha a folyamatos időlánc is növekedne, kapcsolódva a már működő imalánchoz.

Odaszánjuk magunkat a megbékélésért való közbenjárásra és annak munkálására.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az egyházi és gyülekezeti missziós vezetőkkel és lelkipásztorokkal megosszuk a közbenjárás fontosságának látását, serkentve őket ébredési imacsoportok létrehozására az általuk vezetett közösségekben.

 

Alkalmak

A Közbenjárók Közössége negyedévente tart imaalkalmakat a Damjanich út 2. szám alatt (ez a Mahanaim Gyülekezet imaterme, bejárat a Rottenbiller utca felől) délután 13 órától 16.30 –ig. Szeretettel várunk minden elkötelezett imádkozót.

A vezetői munkacsoport minden nyár végén imaéjszakán van együtt, hogy friss látásokat kérjen el az Úrtól és a Közbenjárók Közösségének jövőjéért imádkozzon.

A Közbenjárók Közösségének indulásától
több mint 10 éven át volt vezetője Dr. Kovács György.


2007 márciustól egy 3 fős vezetőség folytatja tovább a munkát.

A Közbenjárók Közösségének vezetői:

Nyeste Ferenc pünkösdi lelkipásztor, koordinátor

2700 Cegléd Szent Imre herceg út 13. VIII/44

Tel/fax. 06/53-320-256, +36/70-379-3333,

e-mail: oih@epk.hu

Szegedi Tivadar baptista lelkipásztor, Alliansz képviselő

1174 Budapest Podmaniczky út 6. Tel. +36/20-886-1817,

e-mail: szegedit@freemail.hu

Rácz Lajos református lelkipásztor, vezetőségi tag

5052 Újszász Dózsa György út 2.

Tel. 06/56-367-571, +36/30-637-8183,

e-mail: imalanc168ora@gmail.com

 

  Magunkról
  Hírlevelek
  Imaképződmények
  Imatémák
  Kapcsolat
  Letöltések